Select Language

MLIVO   KONTAKT
Translations Tafsir Tartil Tajwid Zakat Salat Qur’an buy

      Fatic Almir - Mlivo.pdf


Napomena: U vrijeme kad se vodila ova rasprava Fatić Almir je bio potpuna nepoznanica, nije imao prevedenih nikakavih važnih knjiga tefsira, niti Kur'an. Vjerovatno pod snažnim umišljajem da je neko i nešto, pokušao je steći ekspresnu “slavu” pokazujući svoje /ne/znanje na mom prijevodu Kur’ana. U vrijeme kad se Almir rodio ja sam počeo prevođenje Kurana ... Našli smo da je publicirao samo tri rada, i to:
1. Tefsirske rasprave Hasana Kafija Pruščaka, 2005, (neobjavljen magistarski rad).
2. Tešanjska oaza islamske duhovnosti: pregled islamske duhovnosti tešanjskog kraja, Tešanj, Planjax, 2005, 206 str.
3. Insan u Kur'anu - separat iz časopisa Znakovi vremena - Kadirisko-Bedeviska tekija Čaljigovići Sarajevo, Sarajevo, 2002, 28 str.

Izvor: http://www.fin.ba/posebni-programi/nastavno-osoblje/34-sadanji-profesori/386-dr-almir-fatić
*****************************************************

Hronologija

1. List “Dnevni Avaz” je 20.09.2008. objavio prikaz knjige "101 neispravnost u prijevodima Kurana",
2. List  "Preporod" 15.10.2008. je objavio reakciju Almira Fatića na navedenu knjigu,
3. List  “PREPOROD” 15.11.2008. objavio je odgovor autora knjige na Fatićeve fantazmagorije,
4. List  “PREPOROD” u 01.12.2008. objavio je izbezumljenu reakciju Fatića na Mlivin odgovor,
5. List “PREPOROD” objavio je Mlivin odgovor i na ovo.

---------------------------------------------------------------------------------
Mlivin odgovor na pisanje Fatića u
Preporodu br. 20/886 od 15.10.2008
.

Kada mi je iz Sarajeva dojavljeno da je neko u Preporodu analizirao moju knjigu “101 neispravnost u prijevodimo Kur’ana“ pomislio sam odmah da je to uradio neki alim, koji zna šta govori. Ali kad sam vidio i pročitao tekst, imao sam dva osjećaja –

- prvi, bilo mi je drago što anonimus Fatić ničim nije uspio uzdrmati niti jednu od mojih tvrdnji iz knjige, i

- drugi – bilo mi je žao što iz jako oskudnog fonda znanja o problematici, kakvo je u Preporodu plasirao Almir, njegovi studenti neće mnogo naučiti.

 
Cilj knjige o kojoj je ovdje riječ “101 neispravnost u prijevodima Kur'ana“ jeste da ukaže na neke osnovne nedostatke i nepravilnosti u našim prijevodima Kur’ana (mada se ista tematika može lahko transferirati i na prijevode Kur’ana na strane jezike), kako bi riječ Allahova vazda bila gornja, a ne donja. Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi dio od sto strana bavi se problematikom i teškoćama u prevođenju Kur’ana, a drugi dio od 122 stranice sadrži 105 praktičnih primjera sa obrazloženjima. Pet-šest tih primjera Fatić pokušava demantirati, dok ostatak od stotinu drugih prihvata. Svaki navedeni primjer sadrži izvorni arapski tekst, latinični skript tog teksta, prijevode naših najistaknutijih prevodilaca, značenje ključnih riječi i obrazloženje. Ovdje posebno ističem obrazloženje. Naime, sva argumentacija iznesena u knjizi potkrijepljena je i utemeljena na dokazima. A oni su takvi da ih samo zlonamjernik ili baš neuk čovjek može pokušavati osporiti.


Generalno gledano, sav intelektualni napor koji je Fatić uložio pokušavajući demantirati neke navode iz moje knjige, ustvari je usmjeren protiv samog Kur’ana. Pročitajte tekst pa se sami uvjerite ...


Bugojno, 03.11.2008.                                      Mustafa Mlivo, dipl. ing.

Jusuf Ramic - Mlivo.pdf


U knjizi “Naši prijevodi Kur’ana i stil kur’anskog izraza” Jusuf Ramić pokušava da demantira neke od ajeta Kur’ana poput ajeta o cijeđenju vina. Da li je cijeđeno vino ili grožđe? Allah objavljuje: USNIO JE DA CIJEDI VINO!
Mufessir Jusuf Ramić demantira: ...
A NE CIJEDI SE VINO VEĆ GROŽĐE !

Da li je moguće da se Izet Terzić domogao titule DR zbog dokaza da je Mlivo KORISTIO literaturu pri prevođenju Kur'ana??


O mom prijevodu Kur’ana rekli su:


- Enes Karić: “…Nekako u isto vrijeme, ili neznatno prije, uslijedio je dobar inženjerski pandan mome prijevodu Kur’ana iz pera gospodina Mustafe Mlive. Neka tih prijevoda, to je dokaz da nas kur’anski univerzum oslovljava iz svoje općenitosti na različit način.”

                                             (Tekst preuzet iz Dnevnog avaza, 10-11 februar, 2003.)


- Mehmed Kico: “Na putu postizanja otprilike istoga u prevodilačkom radu u slučaju jednog savremenog prevodioca, ni poznavanje jezika nije bilo uvjet, jer je dobar prijevod uspio ostvariti iako nikad nije prošao nikakvu nastavu iz arapskog jezika. To što je dobar prijevod Kur’ana uradio zahvaljujući samo vještom korištenju pogodnosti računara, manja je zagonetka nego tvrdnja koju je iznio u impresumu da je prijevod uradio neposredno s arapskog jezika.”
                                           (Iz recenzije Ramićeve knjige “Naši prijevodi Kur’ana i stil kur’anskog izraza”, Connectum, Sarajevo, 2010.)


- Almir Fatić: O stavovima i mišljenjima Almira Fatića možete se upoznati ako pročitatte donji dokument u PDF formatu (dole lijevo).


- Jusuf Ramić: Uvid u Ramićev pogled na neka prijevodna rješenja možete steći ako skinete donji tekst u PDF-u (dole desno).

- Nusret Abdibegović:  O Nusretovim vizijama pročitajte ovdje: Nusret Abdibegovic - Mlivo.pdf
PREVODI KUR'ANA
 
PREVODI PREVODA KUR'ANA
PREVODI ZNAČENJA (KOMENTARA) KUR'ANA
na bosanski, hrvatski i srpski jezik


1. Mićo Ljubibratić, prevod s francuskog na srpski, Beograd, 1895. (hrišćanska terminiologija – Džibril = Gavrilo)

2. Ali Riza Karabeg, Mostar, 1937. Neki kritičari smatraju da je to prerađeni Ljubibratićev prevod?

3. Džemaludin Čaušević i Muhamed Pandža, Sarajevo, 1937. Neki smatraju da je to prevod s engleskog na hrvatski (Muhammed Ali (The Holy Quran, Lahore, 1920)?

4. Besim Korkut, s arapskog na srpsko-hrvatski, Sarajevo, 1977,

5. Mustafa Mlivo: /direktan prevod sa arapskog na bosanski/ prvo izdanje 1994, drugo izdanje 1995, treće 2004. (sa 2700 fusnota, komentarom, SIR-om, kompletnim mufehresom, itd., ukupno 958 strana)

6. Enes Karić: s arapskog, Sarajevo, 1995.

7. Esad Duraković, s arapskog, Sarajevo, 2004.

8. Ramo Atajić: s njemačkog, (München), 2001.

9. Hilmo Ćerimović: s engleskog (Muhammed Asad), 2004.

10. Fahrija Avdić i Wasim Ahmad: (ahmedijski prevod), s engleskog jezika (Maulavi Sher Ali), 2007.

11. Muhamed Mehanović: Nap: Na korici stoji da je toPribližno značenje prijevoda“; a na drugoj straniciPrijevod (značenja) na bosanski jezik, utemeljen na Ibn Kesirovom tumačenju, i kratki komentar“, 2013. [doista konfuzan naziv knjige – dakle nije prijevod Kur'ana!]

12. Tomislav Dretar: prijevod na hrvatski s francuskog - očajno loš.


Atak Fatić Almira na moju knjigu “101 neispravnost prijevodima Kur’ana i moj odgovor u listu “Preporod”

Osvrt na knjigu “Naši prijevodi
Kur’ana i stil kur’anskog izraza” od dr. Jusufa Ramića