Select Language

MLIVO   KONTAKT
buy Translations Tafsir Tartil Tajwid Zakat Salat Qur’an buy buy

PRVI PRIJEVOD KUR’ANA
NA BOSANSKI  JEZIK

Ovaj prijevod je nastao nakon 20 godina rada. Prvo izdanje je objavljeno za vrijeme rata 1994. godine, drugo 1995., a treće 2004. Ovaj prijevod ima dva epiteta: Prvi bosanski prijevod Kur’ana, jer je to doista prvi prijevod  poslije priznanja Bosne kao suverene države, i drugo, to je zvanično prvi prijevod Kur’ana na Bosanski jezik. Prethodni prijevodi bili na napravljeni na “srpskohrvatskom jeziku.” U ovom prijevodu autor je po svaku cijenu želio izbjeći manjkavosti ranijih prijevoda, a to su:
    
1. Interpolacije (umetanje) u Božiji govor,
    2. Pogrešno prevođenje, uzrokovano “backgroundom” prevodioca,
    3. Poistovjećivanje komentara sa prijevodom.


NEKE OSOBENOSTI OVOG PRIJEVODA

Ovo je vrlo precizan prijevod - vjeran arapskom izvorniku, štampan na 632 stranice.
Svaka kur’anska riječ je smatrana važnom i ni jedna nije izostavljena iz prijevoda. Nema umetnutih "ekstra" riječi koje bi imale pretenziju da su ekvivalent "objavljenoj riječi."

Ovaj prijevod nema ništa zajedničko sa našim drugim prijevodima.
Koncepcija, dizajn knjige, sadržaj, tačnost prijevoda - sve je originalno
.

Za  čitaoca koji je neinformisan, a koji želi imati na njegovoj polici prijevod Kur’ana, sasvim je irelevantno ko je autor prijevoda. Takvi čitaoci automatski bez razmišljanja smatraju da je neupitna istina u prijevodu. Međutim, oni koji su više upućeni u problematiku, mogu biti gorko razočarani. To razočarenje naročito dolazi do izražaja kada se konstatuje da se prijevodi različitih autora jako razlikuju i kada čitalac bude doveden u dilemu, pitajući se koji prijevod je tačan.  U koji prijevod se čovjek može pouzdati? Razlike su ponekad tolike da se izvornik jedva može prepoznati! Ovakvi slučajevi nisu rijetki!
Sve dakle zavisi od prevodioca. Kvalitet prijevoda direktno je ovisan od prevodioca. Mentalno i duhovno stanje prevodioca, njegovo znanje i obrazovanje, odraziće se svakako na prijevod. Prijevod će dakle ličiti na svog autora. Jasno je da osoba koja posjeduje samo znanje jedne oblasti ne treba pokušati prevoditi Kur’an. Stotine ajeta, koji imaju reference u nekoj različitoj oblasti, u tom slučaju biće površno ili pogrešno prevedeno.
Autor ovoga prijevoda se našao u čudu kada je po završetku fakulteta nabavio više prijevoda Kur’ana od različitih autora i poželio da dođe do istine. Ali, nakon što je vidio velike razlike u prijevodima, istina je postala daleka i nedokučiva. Baš zbog ovoga rodila se ideja, ideja da se Kur’an prevede, ali ne da se prepriča, niti da se napravi kamuflaža sa komentarom, nego da se prevede ono što je u toj knjizi napisano.


IZGLED STRANICE
Arapski tekst ide paralelno sa Bosanskim prijevodom na istoj stranici. Broj sure nalazi se na vrhu stranice, a broj džuza i naziv sure na arapskom jeziku također. Između dva teksta je tanka uspravna crta. Ispod se nalaze fusnote. Sve stranice su dizajnirane simetrično, sa estetskim principima layout-u Kur’ana, sa nijansama savremenih grafičkih koncepata.


KOMENTAR
1* Komentar daje tumačenja za mnoge do sada nejasne ajete, razrješava neke prividne kontradikcije i sve dovodi u sklad, proširuje vaše znanje za dodatnih oko 30%,
2* Daje objašnjenje za mnoštvo ajeta koje negiraju ateisti i kršćanske apologete, kao što je ajet o zalasku Sunca u mutan izvor ili ajet o govoru mrava,
3* "Naučni ajeti" posebno su pojašnjeni na zadovoljstvo čitalaca prijevoda Kur'ana i Komentara koji imaju akademsko obrazovanje, pa ih mogu bez teškoća razumjeti, a utemeljen je na naučnim saznanjima iz svih oblasti, a posebno astronomiji.
4* Za Komentar su iskorišteni tefsir Ibn Kesir, Taberi i Kurtubi, Tefsir E-Usmani, odabrani komentari Muhammeda Asada, Abdullaha Yusufa Alija, Buharijina zbirka hadisa, itd.
5* Nepotrebni, bezvrijedni i neutemeljeni komentari nisu uzimani u obzir.


S I R-A - ŽIVOTOPIS MUHAMMEDA A.S.

U ovom prilogu opisan je život Muhammeda a.s., sa najvažnijim bitkama i najodlučnijim momentima uspona Islama, sa mapama bitaka na Bedru i Uhudu, na 13 strana. (od Ibn Hišama).


INDEKS VAŽNIJIH POJMOVA
Prvi je Indeks važnijih pojmova na 17 strana sa 4.228 referenci.

Ovim indeksom obuhvaćeni su pojmovi koji se češće spominju u Kuranu, sa navedenim njihovim pozicijama u suri i ajetima.


MUFEHRES - INDEKS SVIH RIJEČI KUR'ANA

U knjizi Trećeg izdanja nalaze se dva indeksa.
Indeks riječi Kur'ana (Mufehres) sadrži
77.845 riječi Kur'ana, na 191 stranici. Tu sam dodao 25.000 riječi  više nego što ima u indeksu "Nudžumul Furkan" (Calcutta Concordance), ili indeksu Gustav Flugel (Concordatiae Corani Arabicae, Lipsiae, 1898.), ili indeksu Muhamed Fuad Abdul Baki.  U mom indeksu  pobrojane su sve riječi, čak i one koje su oni smatrali nevažnim poput zamjenica, veznika, priloga, itd.


FUSNOTE UZ PRIJEVOD

U ovaj prijevod Kur'ana je uključeno nekoliko hiljada fusnota. Fusnote igraju ulogu blic komentara ili pojašnjenja za određeni ajet ili dio ajeta.
Ukoliko je pojašnjenje veće te iziskuje više prostora, onda je ono smješteno u poglavlje Komentar pod istom brojčanom oznakom sure i ajeta.

O BRAZLOŽENJE ZA CIJENU  
Cijena za Bosnu je 60 KM sa uračunatom poštarinom. Međutim, poštarina za inostranstvo je jako velika, npr. za Francusku je 55 KM, tako da je cijena zajedno sa poštarinom 53 €.

Mlivo Mustafa  Vrbas II, 7B  70230 Bugojno  Bosnia and Herzegovina

Ako naručujete iz INOSTRANSTVA i       plaćate kreditnom karticom kliknite na donje dugme i popunite formular. Čim me
Pay Pal obavijesti o vašoj uplati odmah vam šaljem knjigu na naznačenu adresu.

UPUTA ZA KUPOVINU MLIVINOG PREVODA KUR'ANA

 Ako naručujete iz BiH

     Nazovite me na 061-754 263, izrazite  Vašu želju, kažite mi vašu adresu na koju će  vam knjiga biti isporučena. (Adresu također  možete poslati na moj email  mustafamlivo@gmail.com)

Cijena knjige je 60 KM sa uključenom poštarinom.

 Ako naručujete iz INOSTRANSTVA putem       WESTERN UNIONA, otiđite u banku,  uplatite na moje ime i prezime i moju adresu  potreban iznos novca. U banci će vam dati  KOD koji ćete meni javiti telefonom
 061-754 263 ili napisati na email  mustafamlivo@gmail.com. Odmah čim  podignem uplaćeni novac, šaljem knjigu  na Vašu adresu koju ćete mi poslati emailom.

1. iz BiH 2. iz VANA 3. iz VANA

Važno!

Ja kao autor ovog Prevoda, ne stojim iza njegovih on-line verzija. Tu je moguće svašta. Sem toga, prijevod sa interneta je najnepovoljnija varijanta čitanja Kur’ana zbog nedostatka fusnota, komentara i svega ostalog što će smanjiti mogućnost da vi Kur’an razumijete. Zbog toga preporučujem da kupite knjigu, jer se u njoj nalazi sve!

 * Svi koji koriste moj prijevod na svojim web stranicama ili vrše broadcasting na bilo koji način, a nemaju MOJE pisano  odobrenje ili Ugovor o korištenju autorskih prava, podliježu Krivičnom zakonu BiH (član 243) i Zakonu o autorskim i srodnim pravima iz 2010. godine.

O MOM PRIJEVODU KUR’ANA
UPUTA ZA NABAVKU
Ovako prijevod u originalu izgleda: korica   komentar   prevod mufehres   sira     sura   podaci